Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

Utdanningsdirektoratet bestilte en gjennomgang av kontrollen med kommersielle (private) barnehager fra konsulentselskapet Agenda Kaupang i 2017. Rapporten avdekket at kun 1 % av private barnehager var kontrollert etter barnehageloven og at Norske kommuner enten synes regelverket for kontroll er uklart, eller har manglende erfaring med kontroll.

Utdanningsdirektoratet oppsummering:

Kartleggingen viser at det er gjennomført en svært liten andel tilsyn. Åtte case-kommuner deltok i undersøkelsen og har til sammen 615 private barnehager. Disse barnehagene mottok totalt 3,6 milliarder kroner i kommunale tilskudd i 2016. Barnehagene i undersøkelsen representerer en femdel av alle private barnehager i Norge. Andelen tilsyn utgjør fire prosent av det samlede antall private barnehager i disse kommunene.


– Kun én prosent av landets private barnehager har hatt økonomisk tilsyn, viser ny rapport. Dette er absolutt ikke godt nok

HENRIK ASHEIM, KUNNSKAPSMINISTER (2017)


NYHETSOPPSLAG

Utgivelsesår:2017
Forfatter:
Prosjektmedarbeidere:
Hege Kristin Sunde
Øyvind Næss-Holm og Bjørn Brox
Utgiver:Agenda Kaupang