Nasjonale satser til private barnehager i 2018

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser til private barnehager for 2018 etter forskrift av 09.10.2015.

Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter de endelige satsene.

Utgivelsesår:2017
Forfatter: Trond Erik Lunder
Utgiver:Telemarksforskning