BDO: Markedsvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren

Rapport utarbeidet av revisjonsselskapet BDO på bestilling av Kunnskapsdepartementet. Rapporten ser blant annet på utvikling og lønnsomhet i barnehagesektoren. Rapporten konkluderer med at avkastningen er betydelig høyere enn gjennomsnittet for selskaper notert på Oslo børs og at «barnehagesektoren kjennetegnes av egenskaper som medfører markedssvikt».

– At de største kjedene har svært høy avkastning, samtidig som bemanningen er lavere enn i kommunale og øvrige private barnehager, kan være et tegn på barnehagekjedenes inntekter ikke kommer barna til gode

JAN TORE SANNER, KUNNSKAPSMINISTER (2018)

Nyhetsoppslag:

Utgivelsesår:2018
Forfatter:
Utgiver:BDO