Cultiva barnehage (Mathopen)

Bergen kommune har gjennomført to tilsyn ved Cultiva barnehage AS og krever tilbakebetalt nærmere to millioner i lønn. Eier Renate Lundgren Nysæther har i snitt hatt en årslønn på 1,4 mill. de siste årene. Det er fire ganger høyere lønn enn andre ansatte i barnehagen hennes.

Nysæther har oppgitt til til NRK at hun vil klage vedtaket om tilbakebetaling inn til Fylkesmannen.

Barnehagen het tidligere: Mathopen Natur- og Familiebarnehage

STATUS
Tilsynssak
Pågående
Beløp
2 000 000,-
Driftsform
Kommersiell
Sist oppdatert: feb.2019

Kilder