Nøtteliten familiebarnehage

Nøtteliten familiebarnehager har flere avdelinger i Bærum. Kunnskapsdepartementet har bedt fylkesmannen i Oslo og Akershus sjekke lønnsutbetalinger på til sammen fem millioner kroner.

Bakgrunnen er funn i en BDO-rapport: «BDO viser til at Nøtteliten familiebarnehager har lønnsutbetalinger som isolert sett kan fremstå som særlig høye. Barnehagen har utbetalt en samlet lønn på kr. 5 millioner for stillingen som økonomisjef. Lønnen består av kr. 282 546 for hver av de 18 barnehagene i Nøtteliten-delen av familiebarnehagene.»