Økernly barnehage

Eirik Husby, styreleder i Private barnehager Landsforbunds (PBL) og eier av Økernly barnehage, må tilbakebetale 800 000,-. Vedtaket fra Oslo kommune ble klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som opprettholdt kravet. Tilbakebetalingskravet knyttes til lav bemanning.

Stikkord: