Torshovhagen barnehage

Torshovhagen barnehage AS fikk vedtak om tilbakebetaling av 4,7 mill. til Oslo kommune etter tilsyn. Private barnehagers Landsforbund (PBL) klaget på vegne av eier Olav Vaagslid og Annette Grande vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Utdanningsdirektoratet. Klagen er ferdigbehandlet. Eier har solgt barnehagen til Læringsverkstedet AS.

I Fylkesmannens tilsyn påpekes det blant annet:

  • 2,5 millioner kroner interntfakturert husleie til morselskapet i konsernet, som kom på toppen av leien til ekstern huseier.
  • 1,4 millioner kroner for mye i lønn til styreleder.
  • 1,1 millioner kroner for mye i lønn til daglig leder.
  • 150.000 kroner i ulovlig lån til andre selskaper i konsernet.
  • 100.000 kroner til privat bruk av firmabil, en BMW serie 1 personbil 2013-modell.
  • Flere mindre beløp brukt til blant annet spabehandling på seminar, gestaltterapi, ulike innkjøp av privat karakter, samt restaurantbesøk på Theatercaféen.
STATUS
Tilsynssak
Avsluttet
Beløp
4 700 000,-
Driftsform
Kommersiell
Sist oppdatert: feb.2019