Trollhaugen barnehage

Eierne av Trollhaugen barnehage tok et år ut nærmere tre millioner kroner i årslønn. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fastslått at dette var for høy lønn og ga kommunen medhold. Fylkesmannen mener samtidig vedtaket om tilbakebetaling var feil begrunnet og har derfor gitt klager medhold.

STATUS
Tilsynssak
Avsluttet
Beløp
3 000 000,-
Driftsform
Kommersiell
Sist oppdatert: feb.2019

Kilder