Gnist Trøa

Gnist Trøa er under økonomisk tilsyn av Trondheim kommune. Kommunen krever i sin foreløpig tilsynsrapport 2,2 millioner kroner tilbakebetalt.

Trondheim kommuner krever 1,6 millioner tilbakebetalt grunnet lav bemanning og 600 000,- grunnet urimelig høye administrasjonskostnader (internfakturering)

I 2017 gikk barnehagen Gnist Trøa med 2,7 millioner kroner i overskudd av en inntekt på drøyt 21 millioner kroner. Tilsvarende store overskudd finner man i flere av de 17 Gnist-barnehagene.

Gnist kjeden ble i 2019 kjøp av Altor Equity Partners for 356 millioner kroner.

STATUS
Tilsynssak
Pågående
Beløp
2 200 000,-
Driftsform
Kommersiell
Sist oppdatert: aug.2019

KILDER