Månestråle barnehage

Oslo kommune krever 1,7 millioner kroner i tilbakebetaling fra Månestråle barnehage på Frogner. Etter å ha ført tilsyn har kommunen konkludert med at barnehagen har misbrukt offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Stikkord: