SSB: private barnehager hadde 1,2 milliarder i overskudd (2017)

Overskuddet for private barnehager i 2017 endte på til sammen 1,2 milliarder kroner. 79,8 prosent ble overført i konsernbidrag. 11 prosent overført til eierne som utbytte. Sju av ti private barnehager oppnådde et positivt årsresultat.

Totalt var det 3 021 private barnehager med drift hele året og av disse var det 2 143 som avsluttet med overskudd i 2017. Utover utbytte viser tallene fra Regnskap for private barnehager at brorparten av overskuddet ble overført til konsernselskap som konsernbidrag. Konsernbidrag utgjorde 80 prosent av det positive årsresultatet, mens 8 prosent ble overført til barnehagenes egenkapital.

Utgivelsesår:2019
Forfatter: Elisabeth Haraldsrud
Utgiver:SSB

Kilde: SSB 2018