Montessoribarnehagen Knerten

Bergen kommune krever 700 000,- tilbakebetalt fra Montessoribarnehagen Knerten etter økonomisk tilsyn. Kommunen har blant annet påpekt for lav bemanning. Eier har ikke påklaget kravet, men er nå slått konkurs.

STATUS
Tilsynssak
Avsluttet
Beløp
700 000,-
Driftsform
Kommersiell
Sist oppdatert: feb.2019

KILDER

Stikkord: