Finansiering av private barnehager

Vurderinger av foreslåtte endringer i tilskuddsmodellen

Rapport fra Telemarksforskning som undersøker mulige endringer i forskrift og modell for tilskudd til private barnehager. Rapporten er bestilt av Utdanningsdirektoratet.

Ifølge rapporten fikk de private barnehagene i underkant av 2,5 milliarder kroner i tilskudd for å dekke pensjonskostnadene i 2017. Men den faktiske kostnaden var mye lavere, drøyt 1,4 milliarder kroner.

Nyhetsoppslag:
Dagsavisen.no: «Private barnehager får mer pensjonstilskudd enn de bruker»
A
ftenposten.no: «Ny rapport: Private barnehager fikk over 1 mrd. for mye til pensjoner»

– Utviklingen i barnehagesektoren har gitt noen utfordringer som dagens regelverk ikke tar høyde for. Jeg har derfor satt i gang en helhetlig gjennomgang av reguleringen av private barnehager. Det er behov for å se på både regelverket for finansiering, regler for bruk av offentlige tilskudd og tilsynet med barnehagene

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) om funnene i rapporten (Kilde: Aftenposten.no og Dagsavisen 4. april 2019)
Utgivelsesår:2019
Forfatter: Trond Erik Lunder
Utgiver:Telemarksforskning