Private barnehagers adgang til å stifte gjeld

Rapport bestilt av Kunnskapsdepartementet. Utarbeidet av jurist og økonom Gøril Bjerkan.

  • Beskrivelse av samfunnsøkonomiske mål for sektoren og det privatøkonomiske grunnlaget for aktørenes tilpasning.
  • Rettslig vurdering av aktørenes adgang til låneopptak etter gjeldende rett.
  • Forslag til endring av regulering.

Det advares i rapporten om at noen private barnehager kan ha tatt opp gjeld for å gjøre investeringer som gir avkastning på andre områder, og foreslås en lovendring som gjør at barnehageeiere ikke skal kunne bruke lån til å investere i andre ting enn selve barnehagen. Det vil føre til at de ikke lenger kan kjøpe for eksempel firmahytter.

– De aller fleste private barnehager driver godt og bruker tilskudd fornuftig. Samtidig må staten være føre var, slik at vi sikrer at alle låneopptak går til god drift og barnas beste.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) 11.04.2019
Utgivelsesår:2019
Forfatter: Gøril Bjerkan
Utgiver: