Akasia-barnehagene

Bergen kommune har gjennomført tilsyn med 18 Akasia-barnehager og krever tilbakebetalt 28 millioner kroner.

I åtte av Akasia-barnehagene er personalkostnad per heltidsplass vurdert som å være vesentlig lavere enn i tilsvarende kommunale barnehager.

Husleie som er belastet Akasia Eiendom, er vesentlig høyere enn det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. Tre av barnehagene har betalt dobbelt så høy husleie som er private barnehager i Oslo sentrum.

Barnas penger er overført fra barnehagen til Akasia eiendomsselskap, som så har overført midler til Akasia konsernet. 

Barnehagene eies av Bergen kirkelige fellesråd.

Akasia Paradis barnehage, som er en del av Akasia-kjeden, har også vært under Politi-etterforskning i 2019, etter at en gutt døde i barnehagen. Barnehagen er illagt en foretaksstraff på 750 000,-, mens straffesaken er henlagt. 

STATUS
Tilsynssak
Pågående
Beløp
28 000 000,-
Driftsform
Kommersiell
Sist oppdatert: AUG.2019

KILDER

Stikkord: