Endringer i barnehageloven

Høringsfrist for endringer i barnehageloven var 27.06.2019.

Innsendte høringsforslag finner du på regjeringen.no