Forelder klager på økonomisk tilsyn. Mener kravet burde være høyere og flere år undersøkt.

SU-leder og forelder i 100-meterskogen barnehage på Disen i Oslo, har klaget på det økonomiske tilsynet ved barnehagen. I klagen står det:

«Jeg er i hovedsak enig i tilsynsrapportens hovedtrekk, men er uenig i beløpenes størrelse (…) Tilsynet har kun gått inn i regnskapsårene 2015 og 2016. I de fem regnskapsårene før dette har daglig leders lønn ligget på over én million i året tre av årene og over 820.000 kroner to av årene. Som SU-leder ser jeg ut fra budsjetter at husleie har vært meget høy i 2017 og 2018. Hva husleie er i 2019 er ikke endelig, men det kan tyde på at denne er redusert.

Gjennom en tiårsperiode er det mye som tyder på at det er vesentlige millionbeløp som skulle ha kommet barna til gode, og som ikke har gjort det. Dette er skattepenger og foreldrebetaling som dessverre har gått helt andre steder enn de skulle.»

Det er fylkesmannen som vil behandle klagesaken.

Saken er omtalt i Nordre Aker Budstikke.