100-meterskogen Åros

Røyken kommune starter økonomisk tilsyn med den private barnehagen 100-meterskogen i Åros.

Bakgrunnen for tilsynet er bekymring fra foreldre i barnehagen. Foreldrene har varslet kommunen og mener blant annet at 20 % av driftsresultatet er hentet ut som lønn og utbytte i 2016 (nær 2,5 millioner kroner).

Foreldrene i barnehagen har uttalt til Dagbladet at de føler seg lurt.

 100-meterskogen barnehage har hatt et overskudd helt opp i 34 prosent. I barnehagebransjen ellers ligger det på mellom 5 og 7 prosent, påpeker Ole Ørjan Hilden. Han har valgt å ta sitt barn ut av barnehagen på grunn av forholdene der, men representerer fortsatt foreldrene som foreldrerådsrepresentant.

STATUS
Tilsynssak
Pågående
Beløp
ukjent
Driftsform
Kommersiell
Sist oppdatert: 09.2019

KILDER

Stikkord: