Private Barnehagers Landsforbund

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Medlemsbarnehager betaler kontingent for medlemskap til organisasjonen, som i retur tilbyr blant annet pensjonsavtale, regnskapstjenester, kurs, advokatbistand, bistand ved klage på kommunale tilskudd, krisekommunikasjon og mediehåndtering.

Organisasjonen hadde i 2017 nær 60 millioner i inntekter, hvorav ca. halvparten kom fra kontingentinntekter.

Organisasjonen drifter også selskapene: PBL Medlemsservice AS, PBL Bedriftshelsetjenester AS, PBL Eiendom AS, PBL Regnskap AS, PBL-Huset AS.

Historie

Organisasjonen ble stiftet i 1993 etter initiativ fra Benn Harald Eidissen. Eidissen er forretningsmann og tidligere Stortingspolitiker for Høyre. Han har bygd seg opp en millionformue på barnehagedrift, og 2016 solgt han sin del av barnehagevirksomheten i Norlandia Care Group for 250 millioner kroner. Eidissens barnehager har vært kritisert for lav bemanning og stort utbytte.

Organisasjonen har kommet under stadig sterke kritikk for å være barnehagemillionærenes forsvarer i de siste årene, etter en rekke avsløringer i media om stor fortjeneste og lav bemanning i kommersielle barnehager.

I 2019 gikk flere PBL-medlemmer sammen i “Aksjonsgruppen for enkeltstående barnehager”. Aksjonsgruppen har kritiserte utformingen av PBL vedtektene for å være udemokratiske, og mener at de kommersielle kjedene har for stor makt innad i PBL.

Ledelse

Administrerende direktør fra 1994 til 2018 var Arild M. Olsen. I 2018 ble tidligere barneombud Anne Lindboe ble hentet til jobben som administrerende direktør. Lindboe har blitt kritisert for overgangen fra barneombud til direktør for en interesseorganisasjon.

Tariff

PBL forhandler hovedavtale og tariffavtale med Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta.