Oversikt over økomiske tilsynssaker

Her finner du en oversikt over pågående og avsluttede tilsynssaker. Du kan også sende oss tips om tilsynssaker vi ikke har registrert eller dersom informasjonen vi har registrert må oppdateres.


100-meterskogen Åros

Røyken kommune starter økonomisk tilsyn med den private barnehagen 100-meterskogen i Åros. Bakgrunnen for tilsynet er bekymring fra foreldre i barnehagen. Foreldrene har varslet kommunen og mener blant annet at 20 % av driftsresultatet er hentet ut som lønn og utbytte i 2016 (nær 2,5 millioner kroner). Foreldrene i barnehagen har uttalt til Dagbladet at…

Les mer 100-meterskogen Åros

FUS / Trygge barnehager

Kunnskapsdepartementet har bedt Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å samarbeide for tilsyn med FUS / Trygge barnehager. Barnehagene eies av Eli Sævareid. STATUSTilsynssak-Beløp-DriftsformKommersiellSist oppdatert: AUG.2019 KILDER Utdanning.no: Regjeringen vil ha gransking av Fus-barnehagene

Les mer FUS / Trygge barnehager

100 meterskogen Oslo

Oslo kommune krever 1 500 000 kroner tilbakebetalt fra den private barnehagen 100 meterskogen på Kjelsås i Oslo. Kommunen har kun ført tilsyn med driften for 2015 – 2016. SU-representanten for barnehagen har klaget på det økonomiske tilsynet, og mener kommunen burde sett på flere år. I klagen står det blant annet: «Jeg er i…

Les mer 100 meterskogen Oslo

Akasia-barnehagene

Bergen kommune har gjennomført tilsyn med 18 Akasia-barnehager og krever tilbakebetalt 28 millioner kroner. I åtte av Akasia-barnehagene er personalkostnad per heltidsplass vurdert som å være vesentlig lavere enn i tilsvarende kommunale barnehager. Husleie som er belastet Akasia Eiendom, er vesentlig høyere enn det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. Tre av barnehagene har…

Les mer Akasia-barnehagene

Norlandia

Kunnskapsdepartementet har bedt Fylkesmannen i Oslo og Viken om å undersøke 45,8 millioner i pengeoverføringer innad i Norlandia-gruppen. STATUSTilsynssak-Beløp45 800 000,-DriftsformKommersiellSist oppdatert: april 2019 KILDER Utdanning.no: Departementet ønsker undersøkelse av overføringer på 45 millioner kroner fra Norlandias barnehager

Les mer Norlandia


Oversikt alle tilsynssaker registrert hos Kvalitetsbarnehager.no


Flere tilsynssaker: