Tips oss om tilsynssaker

Det finnes ikke et statlig register over alle tilsynssaker med barnehager. Vi trenger derfor publikums hjelp for å registrere nye saker i vår oversikt.